برپایی میز همدلی در راستای آموزش های ارزنده آداب ادب

امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می پاشند، تا فردا در بهار دل ها، گل های معنویت شکفته شود.
سرسبزی فردا مدیون همت مردان و زنانی است که شادی های خود را بر کویر نیازهای هم وطنان خود می پاشد.
وگاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…

💐💐💐💐💐💐

امسال نیز با همراهی نوگلان عزیزمان در تاریخ 24 اسفند ماه 1401 در راستای کتاب ارزشمند آداب ادب و واحد یادگیری همدلی و محبت و با همت اولیا ی گرانقدر میز همدلی و مهربانی را به پا نمودیم و با استقبال گرم خانواده های همیشه مهربانان روبرو شدیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20