مواد حل شدنی و حل نشدنی در آب

در تاریخ 20 اسفند ماه 1401 در زنگ علوم پسران گل کلاس خانم ملک پور با انواع آب، یعنی آب سالم و ناسالم آشنا شدند و مشخصات آب سالم و ناسالم به بچه ها آموزش داده شد و آنها متوجه شدند که آب سالم آبی هست که رنگ، بو، طعم و مزه ندارد و بعد یه سری مواد خوراکی و غیر خوراکی روی میز گذاشتیم و از بچه‌ها خواستم که آنها را به داخل آب ریخته و ببینند که چه موادی در آب حل میشوند و چه موادی در آب حل نمی شود مثلاً قند، شکر، نمک، چوب کبریت و میخ، روغن، رنگ، خاک و سنگ روی میز وجود داشت. در پایان بچه ها بعد از انجام آزمایش علوم نتیجه گیری کردند که موادی مانند قند و شکر و نمک در آب حل می شوند و موادی مانند میخ، چوب، خاک و سنگ و روغن در آب حل نمی شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20