آشنایی با پرندگان

پسران گل خانم ملک پور در تاریخ 3 بهمن ماه 1401 در زنگ علوم که واحد کار پرندگان را داشتیم با انواع پرندگان، نوع پوشش بدن پرندگان، تغذیه، نوع حرکت و غیره آشنا شدند و بعد از آشنایی با پرندگان و همچنین بعد از آشنایی با صدای (ک) ازبچه ها خواستم که پرنده ای را نام ببرند که صدای اول آن (ک) باشد و بعد که بچه ها گفتند کلاغ، کبوتر، مقداری مقوای مشکی در اختیارشان قرار دادم و بچه ها گفتم می خوایم کاردستی پرنده ای رو درست کنیم که پرهای سیاه دارد و بچه ها متوجه شدند که قرار است کلاغ درست کنیم و با چسب و قیچی و مقوای سیاه و نارنجی کلاغ زیبایی را درست کردند و این فعالیت را با هدف تثبیت یادگیری صدای (ک) و همچنین تثبیت یادگیری پرندگان انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20