آموزش سایه ها همراه با بازی

در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1402پسران گل کلاس خانم ملک پور در زنگ علوم آموزش سایه ها رو داشتند ودر همین راستا پسران گلم با منابع نور مانند خورشید🌞،لامپ💡، چراغ قوه 🔦و.. آشنا شدند و متوجه شدند که سایه چگونه تشکیل می شود و برای تثبیت یادگیری آموزش سایه به حیاط پیش دبستانی رفته و در دو ردیف ایستادند یک ردیف رو به خورشید که سایه در پشت سرشان تشکیل شد ویک ردیف پشت به خورشید که سایه در روبروی آنها تشکیل شد و بعد با مداد شمعی هر کدام سایه یکدیگر را کشیدند و بعد هم با انگشتان دست خود شکل‌های مختلف درست کردند و از بازی با سایه های دستان خود لذت بردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20