بازی با اشکال هندسی و شکل سازی با آنها

در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1402 پسران گل کلاس خانم ملک پور بعداز آشنایی با اشکال هندسی مختلف مانند دایره، بیضی، مثلث، مستطیل و مربع با اشکال هندسی چوبی که در اختیارشان قرار دادم بازی کردند و شکل های مختلفی درست کردند و این فعالیت با هدف ایجاد خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز انجام شد و در ادامه این آموزش دفترهای نقاشی را در اختیار پسران گلم قرار دادم تاشکل های مختلفی را که با اشکال هندسی درست کرده بودند را در دفتر نقاشی خود ترسیم کنند واین فعالیت نیز با هدف تثبیت یادگیری اشکال هندسی آموزش داده شده می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20